Etični kodeks natisni
Pred rezervacijo termina za individualne konsulatacije si natančno preberite smernice in okvirje v katerih potekajo seanse. Če so vaša pričakovanja različna od spodaj izpostavljenih dejavnikov, potem se lahko za pomoč obrnite na drugačne pristope in terapevte.
 
Edmond Cigale:
  1. Na seanse sprejemam le osebe, ki so se same in prostovoljno odločile za sodelovanje oz. mojo pomoč.
  2. Vsi osebni podatki ter vsebina seans so popolna tajnost in jih ne posredujem nikomur, pod nobenimi pogoji, na nikakršen način.
  3. Zgodbe ali primera strank nikoli ne podelim s tretjimi osebami brez pisnega dovoljenja.
  4. Vse osebe, s katerimi sem v stiku v seansah obravnavam enako, ne glede na spol, vero, raso ali kakršnokoli drugo pripadnost.
  5. Vse svoje sposobnosti, znanje in talente usmerjam v pomoč osebi, ki se name obrne za sodelovanje oz. po pomoč. To pa ne pomeni, da se v seansah trudim namesto strank.
  6. Z osebami, ki bi želele sodelovanje oz. mojo pomoč, ne iščem zasebnega, prijateljskega, romantičnega ali erotičnega stika.
  7. Z osebami, ki bi želele sodelovanje oz. mojo pomoč, se materialno ne okoriščam.
  8. Cene mojih storitev so jasne, vnaprej določene in jih med procesom terapije oz. zdravljenja pod nobenimi pogoji ne spreminjam.
  9. Stranke plačajo le moj čas (ter najem prostora in ostale materialne stroške) in ne napredka, ker le-ta ni odvisen od denarja. Vsaka storitev se plača sproti, na podlagi računa.
  10. Spoštujem vsakega posameznika in na ljudi ne vplivam z dokončnimi rešitvami, vsiljevanjem mnenj in nasvetov. Izven seans nisem na voljo strankam.